Monday, December 13, 2010

7 comments:

Maxim said...

hehe, genijalno.Moglo bi ići i:

"Yes we can, but we wont." :)

Bob said...

Eh, sad je gotovo! :D

Stipe said...

Daj jednu Jadranku :)

talaja said...

Daj kunu!

Filip said...

Trolaja, fora ti je do jaja :-)

obama žica kunu? tak i izgleda

Ive said...

Meni baca na yodu!

Domigorgon said...

Meni na Mr Beana.