Wednesday, September 02, 2009

Bring the Noize!

3 comments:

Skicoslav said...

Baš su ti dobri ova dva.

Bob said...

Fala, buraz. Vidi se u usporedbi s ostalim ilustracijama iz udžbenika da je ovo, recimo, bilo zanimljivo za crtat.

dzuka said...

i pozna se materija! : )
zakon su!