Wednesday, November 18, 2009

Hemijska

6 comments:

biuk said...

možda da napraviš strip s kemijskom u bilježnici sa zelenim crtama

Filip said...

Šta radi ona treba na vrhu?
Zavaruje?
Kuha kavu?
Puši bong?...
već me danima muči...

talaja said...
This comment has been removed by the author.
Bob said...

Biuku - Da, trebalo bi nacrtat tu novu epizodu Tutulijanaca konačno!

Filipu - crta po zidu.

Skicoslav said...

Postanje u egzilu! To buraz!

Skicoslav said...

Willy ili Towa Tei?